Data modyfikacji: 2015-10-23 07:01
Pytania >> Czy skorpiony są narażone na ataki pasożytów?

Czy skorpiony są narażone na ataki pasożytów?

Tak. Ten problem tyczy się przede wszystkim skorpionów odłowionych z naturalnego środowiska. Często trafiają one do nas z różnymi pasożytami, które mogą przyczynić się do krótszego żywota naszego zwierzęcia.