Data modyfikacji: 2015-10-23 06:58
Pytania >> Czy w europie żyją skorpiony?

Czy w europie żyją skorpiony?

Tak, w europie żyją przedstawiciele całego rodzaju Euscorpius spp. ale także takie gatunki jak: Mesobuthus gibbosus, Mesobuthus eupeus, Buthus ibericus, Buthus occitanus.
Oczywiście występują jeszcze inne gatunki, lecz te są najbardziej powszechne.