Data modyfikacji: 2015-10-23 06:55
Pytania >> Jak długo trwa ciąża u skorpionów?

Jak długo trwa ciąża u skorpionów?

W zależności od rodzaju i gatunku ''bark scorpiony'' zazwyczaj rodzą miot w przeciągu 3-4miesięcy. U gatunków pustynnych ciąża może się znacznie przedłużyć, nawet do 10 miesięcy, a czasem i dłużej. Rekordzistami są rodzaje Pandinus spp.(do 12miesięcy), Hadogenes spp.(do 18miesięcy).