Terrarystyka Terrarium - zajrzyj na aktualne, codziennie odwiedzane forum dyskusyjne!


Data modyfikacji: 2020-10-23 07:02
Pytania >> Jakie siedliska (biotopy) zamieszkują skorpiony?

Jakie siedliska (biotopy) zamieszkują skorpiony?

Skorpiony zamieszkują bardzo zróżnicowane siedliska. Od lasów deszczowych poprzez tereny o umiarkowanej wilgotności, stepy, sawanny aż po pustynie.
Jako ciekawostkę dodam że Scorpiops rohtangenesis żyje w Himalajach na wysokości 4200 m n.p.m to samo tyczy się Orobothriurus altola który żyje w Andach na podobnej wysokości oba te skorpiony spędzają kilka miesięcy pod śniegiem w norach ukrytych głęboko pod skałami żywiąc się drobnymi bezkręgowcami.